Close
Skip to content

Certyfikaty

Z tego jesteśmy

dumni

Zintegrowany System Zarządzania ( ZSZ )

Conkret już w 2004 roku wdrożył Zintegrowany System Zarządzania i wykorzystuje go w praktyce do chwili obecnej. ZSZ jest zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015. Pozwala on na produkcję i sprzedaż wyrobów o powtarzalnej, gwarantowanej jakości, z jednoczesną strategią minimalizowania negatywnych wpływów prowadzonej działalności na środowisko.

Certyfikaty innowacyjności

i pozycji biznesowej marki

W 2004 r. wdrożyliśmy i stale doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO 14001, pozwalający na produkcję i sprzedaż wyrobów o powtarzalnej i gwarantowanej jakości, z jednoczesną strategią minimalizowania negatywnych wpływów prowadzonej działalności na środowisko.
Znaczącym elementem tego systemu jest Zakładowa Kontrola Produkcji, dzięki której gwarantujemy spełnienie wymagań UE dla naszych wyrobów budowlanych.

SGS_ISO 9001_TCL_LR
SGS_ISO 14001_TCL_LR

Pierwsze certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań dla tych norm uzyskaliśmy w wyniku audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w grudniu 2004 roku. W 2010 roku podjęliśmy współpracę z jednostką certyfikującą – SGS SCC Poland. Jej przedstawiciele potwierdzili zgodność naszych działań z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005 a w 2019 roku z nowymi wydaniami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

SGS_ISO 9001_TCL_LR
SGS_ISO 14001_TCL_LR

W 2020 r. otrzymaliśmy certyfikat EuCertPlast potwierdzający, że regranulat oraz proces recyklingu są w pełni identyfikowalne. Świadectwo dokumentuje możliwość śledzenia strumieni wchodzących i wychodzących z procesu. Oznacza to, iż nasza działalność jest zgodna z najwyższymi standardami, jak również, że wdrażamy najlepsze praktyki recyklingu oraz handlu. Nasze wyroby są okresowo badane w akredytowanych laboratoriach w zakresie  obecności substancji objętych listą SVHC. Wyniki badań oraz specyfika stosowanej technologii stanowią podstawę do składania deklaracji w odniesieniu do wymagań REACH.

eucertplast

Laur

eksperta

W 2018 r. otrzymaliśmy Certyfikat nadania Znaku Jakości w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta”. Wyróżnienie zostało przyznane za innowacyjny produkt z naszej oferty – folię do regulacji przenikania pary wodnej z barierą energetyczną TERM-AL SD.

Laur eksperta
Laur eksperta

Firma

z zasadami

Zostaliśmy też wyróżnieni prestiżowym certyfikatem „Firma z zasadami”. Ideą programu jest tworzenie przyjaznej przestrzeni dla biznesu i życia, czyli strefy, w której chce się pracować, przebywać i realizować. Drogowskazem są wartości chrześcijańskie, z których wyrastamy. Hasłem przewodnim zaś „pozytywne nastawienie i bycie pomocnym”.

firma-z-zasadami-2
firma-z-zasadami-2

Diamenty

Forbesa

diament-forbesa-2009

2009 rok – Prestiżowe czasopismo ekonomiczne „Forbes” umieściło naszą markę na liście najszybciej rozwijających się firm w 2009 roku.

diamenty-forbesa-2018

Diamenty Forbesa 2018 – Conkret znalazł się wśród najlepiej rozwijających się firm w województwie kujawsko-pomorskim.

diament-forbesa-2019

I miejsce na liście w województwie kujawsko-pomorskim – firma Conkret. „Diamenty Forbesa” to coroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Wyniki rankingu zostały opracowane w redakcji magazynu na podstawie szwajcarskiej metodyki wyceny. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m. in. wyniki finansowe za lata 2015-2017, wartość majątku, historia płatnicza, wiarygodność transakcyjna czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Złoty

płatnik 2015

Firma została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 organizowanego przez Euler Hermes Collections – lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej. Jest ono przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:

  • PMI powyżej 80 punktów,
  • rating na poziomie powyżej CCC,
  • brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% podmiotów na polskim rynku jest w stanie sprostać takim wskaźnikom. Oznacza to, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie świadczące o rzetelności naszej firmy.

Złoty płatnik

RZETELNA

Firma

Od 2008 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji potwierdzających naszą wiarygodność biznesową. Program jest rekomendowany przez Krajowy Rejestr Długów.

rzetelna-firma
rzetelna-firma

GAZELE

BIZNESU

Z perspektywy „Pulsu Biznesu” Gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród znacznie większych konkurentów. Do tego prestiżowego grona zostaliśmy zaproszeni sześciokrotnie – w latach: 2006, 2007, 2009, 2012, 2016 i 2017.

gazele-biznesu-2017
gazele-biznesu-2017

Wiarygodna

Firma

Program wspiera rzetelne i wiarygodne przedsiębiorstwa w budowie oraz wzmacnianiu pozytywnego wizerunku wśród klientów, dostawców czy pracowników. Certyfikat zaświadcza o wprowadzeniu, a także stosowaniu profesjonalnych standardów prowadzonej działalności. Na podstawie ciągłej weryfikacji ocen, certyfikat potwierdza wysoką wiarygodność firmy Conkret, a także zachowanie najwyższej jakości w zakresie obsługi klienta.

wiarygodna-firma
wiarygodna-firma

FIRMY RODZINNE

ROKU 2012

Ranking Firm Rodzinnych 2012 roku „Newsweeka” wyłonił najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie marki rodzinne. Jego celem jest także promocja podmiotów, dla których przyjazna atmosfera, stabilność firmy i zatrudnionych osób, są stawiane wyżej niż zysk finansowy.

Firmy rodzinne
Firmy rodzinne

FIRMA ROKU

2011

Otrzymaliśmy też prestiżowy certyfikat POLISH PRODUCT w kategorii FIRMA ROKU poświadczający nasze osiągnięcia i pozycję na rynku. Kluczowe informacje, na podstawie których Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej dokonuje wyboru, to: podsumowanie działań w 2011 r. i latach ubiegłych, historia rozwoju firmy oraz rekomendacje partnerów handlowych.

firma-roku-2011
firma-roku-2011

Gepard

BIZNESU

2010

Firma została zaliczona do prestiżowego grona Gepardów Biznesu 2010 r., wśród 40 tysięcy innych uczestników konkursu. Metodologia wykorzystywana przez kapitułę to symulacja wzrostu wartości rynkowej marki, gdyby jej akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest ona wyliczana w porównaniu do spółek już funkcjonujących na tym rynku kapitałowym.

gepard-biznesu-2010-1
gepard-biznesu-2010-1

CERTYFIKAT

WIARYGODNOŚCI

BIZNESOWEJ

Marka Dun&Bradstreet wyróżniła nas Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy według D&B Poland w latach 2009 i 2010. Otrzymanie nagrody poświadcza, że dane finansowe Conkret dają gwarancję: bardzo wysokiego poziomu płynności, zdolności finansowej i rentowności. Z kolei poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

c-w-b-1
c-w-b-1

GODŁO

EUROPEJSKI

STANDARD

Nasza firma została nagrodzona godłem EU STANDARD za rok 2009. Celem projektu jest wyłonienie najlepszych marek pod względem zarządzania jakością. Adresatami są zaś podmioty osiągające wysoki, ustabilizowany poziom we wszystkich sferach działalności – od produktu, poprzez usługi, aż po relacje B2B.

Godło EU STANDARD 2009 to znak graficzny służący posiadaczom do celów marketingowych. Jego właścicielami mogą stać się firmy prowadzące aktywną politykę rozwoju zarządzania jakością – podobnie jak marki innowacyjne, szczególnie dbające o rozwój pracowników.

europejski-standard-1
europejski-standard-1