Close
Skip to content

Gospodarka w obiegu zamkniętym

CONTALEN LIDER GOSPODARKI w OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Wprowadzając innowacyjną technologię recyklingu, staliśmy się jednym z liderów gospodarki o obiegu zamkniętym. Stawiamy na zrównoważony model rozwoju, przeciwdziałamy nadmiernemu zużyciu zasobów naturalnych i emisji dwutlenku węgla.

76254 (1)

Czy w 2050 roku wody oceaniczne czeka katastrofa ekologiczna?

Permanentne wydobywanie kończących się już paliw kopalnych służy temu, by wytwarzać z nich produkty z tworzyw sztucznych. Po jednorazowym użyciu większość kończy swoje życie na wysypisku śmieci lub w spalarni. Ponadto każdego roku do oceanów przedostaje się 8 mln ton plastiku – ta liczba stale rośnie. Jeśli nie poczynimy gwałtownych zmian, to w 2050 r. w oceanach będzie więcej plastiku niż żyjących tam ryb.

Tylko 14% opakowań z tworzyw sztucznych będących w obiegu trafia do recyklingu. W efekcie gospodarka traci równowartość 80-120 mld dol. rocznie, ale co gorsza – stale zwiększamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Przekonanie, że zakazanie używania tworzyw sztucznych i zastąpienie ich materiałami jak: szkło, papier lub aluminium rozwiąże problem, jest błędne. Zamiana plastiku na inne surowce może doprowadzić do wielu niezamierzonych, negatywnych konsekwencji, jak choćby: zwiększonej emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i marnotrawstwa żywności. Musimy więc przestawić się na recykling, który jest nieodłącznym elementem gospodarki obiegu zamkniętego.

v211-business-1802-PDHYJMS

technologia ACP

to regranulaty z selektywnej zbiórki

Wdrożona przez nas technologia ACP stanowi panaceum na wspomniane problemy środowiskowe. Jest poparta 30-letnim doświadczeniem w recyklingu oraz wynikami wieloletnich prac R&D.

Dzięki zastosowaniu technologii ACP otrzymaliśmy innowacyjny wyrób w postaci regranulatu PE wytworzonego z odpadów polietylenowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Moc produkcyjna przedsiębiorstwa zwiększyła się o 80%, a każdego dnia 100 ton plastikowych odpadów jest przywracanych do obiegu. Parametry uzyskanego regranulatu Contalen są zbliżone do oryginalnego surowca, lecz znacznie przewyższają właściwości regranulatu wyprodukowanego metodami tradycyjnymi.

„Nie można wyeliminować plastiku, to zbyt wartościowy materiał.  Recykling to najkrótsza droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.”

ZBIGNIEW TREJDEROWSKI
MANAGING DIRECTOR
FIRMY CONKRET

60159

Zrównoważony Rozwój 

jako alternatywa dla nieograniczonego wydobycia

Nasz wyrób jest wykorzystywany do produkcji specjalistycznych folii polietylenowych. Jednocześnie pozostaje zrównoważoną alternatywą dla surowców pozyskiwanych z paliw kopalnych.

Firma stawia na harmonijny i systematyczny rozwój działań, a kompleksowa oferta pomaga rozwiązać problem zanieczyszczenia środowiska. Wszystko z uwagi na fakt, iż zespół projektuje efektywne rozwiązania z myślą o recyklingu. Dla nas zrównoważony rozwój oznacza przyjęcie odpowiedzialności. Dlatego marka Contalen jest prowadzona zgodnie z ideą społecznie zrównoważonego biznesu.