Close
Skip to content

LABORATORIUM

badawczo-technologiczne

na rzecz

analiz materiałowych

W 2016 r. uruchomiliśmy własne Laboratorium Badawczo-Technologiczne, którego priorytetem jest Rozwój Nowych Technologii. Jego zadanie to też wykonywanie kompleksowych prac badawczych i analiz w zakresie oznaczeń parametrów: fizyko-chemicznych, mechanicznych, przetwórczych oraz użytkowych wyrobów tworzywowych. W ten sposób cały czas udoskonalmy naszą technologię.

Regranulat Contalen to gwarancja jakości. Nasz materiał jest szeroko testowany, zaś produkt zawsze sprawdzony i zgodny z deklarowanymi parametrami. Potwierdzają to:

Badanie siły ściskającej

Badanie siły ściskającej

Badanie dart-drop

Badanie dart-drop

Badanie dyfuzji pary wodnej i współczynnika oporu SD

Badanie dyfuzji pary wodnej i współczynnika oporu SD

Badanie gęstości

Badanie gęstości

Badanie klasy uniepalnienia

Badanie klasy uniepalnienia

Badanie siły przebicia

Badanie siły przebicia

Badanie wilgotności

Badanie wilgotności

Badanie właściwości mechanicznych

Badanie właściwości mechanicznych

Badanie właściwości po sztucznym starzeniu

Badanie właściwości po sztucznym starzeniu

Badanie właściwości wodoszczelności

Badanie właściwości wodoszczelności

Badanie wskaźnika szybkości płynięcia

Badanie wskaźnika szybkości płynięcia

Spektrofotometria w podczerwieni z transformacją fourierowską

Spektrofotometria w podczerwieni z transformacją fourierowską

Kompendium wiedzy technicznej dla produkcji regranulatu

Kompendium wiedzy technicznej dla produkcji regranulatu

IMG_8811

Gęstość – Gęstością d nazywamy stosunek masy próbki tworzywa do jej objętości w danej temperaturze. Jest to masa (w gramach)/1cm3 danej substancji

d = m / V
gdzie m = masa, V = objętość

Badanie przeprowadza się wg normy PN EN ISO 1183-1 – Metoda A: Metoda zanurzeniowa ma zastosowanie do oznaczania gęstości stałych tworzyw (z wyjątkiem proszków).

producenet regranulatu

Pomiar wskaźnika płynięcia tworzyw można przeprowadzić z:

 

 • granulatu/regranulatu
 • przemiału
 • proszku/dryblendu

Badanie przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN ISO 1133-1: włożenie niewielkiej ilości polimeru ok. 4-5 g do urządzenia zwanego plastometrem. Próbkę ogrzewa się wstępnie przez określony czas: 5 min w 190 °C dla polietylenu i 6 minut w 230°C dla polipropylenu. Podgrzana masa jest wprowadzana w tłok. Standardowe obciążniki masy to 2,16 kg, 5 kg, itp. Masa wywiera siłę na stopiony polimer i natychmiast zaczyna płynąć przez dyszę. Próbkę stopu po określonym czasie dokładnie się waży.

 

MFI – Wskaźnik szybkości płynięcia (z ang. Melt Flow Index) – liczba wyrażająca ilość tworzywa termoplastycznego przepływającego przez dyszę kołową o ustalonych wymiarach: w ciągu określonego czasu, pod danym ciśnieniem oraz w danej temperaturze.

 

Wyróżnia się masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia.

 • Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) wyraża masę tworzywa przepływającego przez dyszę kołową w znormalizowanych warunkach: jednostka – gram/10 minut.
 • Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) wyraża objętość tworzywa przepływającego przez dyszę kołową w znormalizowanych warunkach: jednostka – cm³/10 minut.
IMG_8892

MFI wyraża się w gramach polymer/10 minut całkowitego czasu badania. MFI jest często stosowane w celu ustalenia, jak polimer będzie się przetwarzać. Na przykład, czy regranulat będzie nadawał się do wtrysku czy raczej na wytłaczanie rur, folii lub płyt.

Wilgotność – zawartość wody w danym materiale. Wyraża się w procentach wagowych lub objętościowych. Badanie przeprowadza się według metody wagowej.
Klasyczny pomiar polega na suszeniu zważonej próbki w określonej temperaturze do stałej masy i na obliczeniu wskaźnika wilgotności według wzoru:

W = (m1 – m2) / m2 *100%
Gdzie: m1 – masa próbki wilgotnej; m2 – masa próbki wysuszonej

 

Znaczenie metody odgazowania dla jakości bazowego surowca

 

Konkretnym problemem jest odgazowanie tworzywa przy produkcji. W trakcie ruchu materiału w cylindrze wytłaczarki następują wzrosty ciśnienia i temperatury, czego skutkiem jest uwalnianie się związków lotnych. Sprężone cząsteczki gazu powodują powstawanie w tworzywie przestrzeni wypełnionych gazem, co pogarsza jakość produktu końcowego. Absorber ma za zadanie unieaktywnić niektóre zanieczyszczenia (np. kwaśne związki chloru) z przemiałów i granulatów: PE, PP, ABS, PS, PVC, PA. Zastosowanie pochłaniacza wilgoci całkowicie wyklucza konieczność suszenia tworzywa w suszarce. Reakcja substancji czynnej zawartej w dodatku zachodzi bezpośrednio w czasie procesu plastyfikacji. Zakres zastosowania absorbera jest bardzo szeroki i obejmuje praktycznie każdą gałąź przemysłu. Chodzi o branże korzystające z: granulatów, regranulatów, przemiałów i aglomeratów w trakcie produkcji. Na przykład przy wytwórstwie folii, rur czy w recyklingu materiałowym.

IMG_8310
Asset 1

Zanieczyszczenia w surowcu

Najczęściej występującymi zanieczyszczeniami są: tektura (papier), inne tworzywa sztuczne, drewno, szkło i metal.

Kształt i wielkość granulek

Zależą one od:

 • ciśnienia na głowicy
 • prędkości obrotowej noży
 • wielkości otworów na głowicy (np. 3mm – dla regranulatów o niskim MFI)
 • prędkości wytłaczarki

MFI – WSKAŹNIK SZYBKOŚCI PŁYNIĘCIA

Wskaźnik szybkości płynięcia MFI ok. 0,20–0,3 g /10 min wskazuje, że surowiec będzie się odznaczać dużą wytrzymałością mechaniczną. Z tego powodu doskonale nadaje się do: produkcji worków transportowych o dużej wytrzymałości, folii termokurczliwej do obkurczania palet i innych zastosowań.

Metody przetwórstwa:

 • folia rękawowa
 • wytłaczanie z rozdmuchem
 • wtrysk z rozdmuchem

Typowe zastosowania:

 • pojemniki wytwarzane metodą wytłaczania z rozdmuchem
 • folia rękawowa
 • folia termokurczliwa

Wskaźnik szybkości płynięcia MFI ok. 1,5–1,9 g / 10 min to polietylen o niskiej gęstości przeznaczony do produkcji folii o wysokiej przezroczystości. Surowiec o takim MFI nadaje się dla grubości powyżej 25 μm, które to odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi.

Metody przetwórstwa:

 • folia rękawowa
 • folie wylewane

Typowe zastosowania:

 • opakowania giętkie
 • folia rękawowa
 • folie opakowaniowa
 • folie spożywcze
 • folie higieniczna
 • folie termokurczliwe

Zalecana grubość folii: 25 – 100 μm

Wskaźnik szybkości płynięcia MFI ok 0,50–0,7 g /10 min wskazuje, że surowiec jest przeznaczony do produkcji folii oraz małych pojemników metodą wytłaczania z rozdmuchem. Z tego powodu nadaje się dla grubości powyżej 40 µm, które odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi.

Metody przetwórstwa:

 • folia rękawowa
 • wytłaczanie z rozdmuchem

Typowe zastosowania:

 • pojemniki wytwarzane metodą wytłaczania z rozdmuchem
 • folia rękawowa

Wskaźnik szybkości płynięcia MFI ok 0,75– 0,8 g /10 min jest przeznaczony do wytwarzania folii opakowaniowej o dobrej jakości i grubości powyżej 25 µm.

Metody przetwórstwa:

 • folia rękawowa

Typowe zastosowania:

 • torby i worki stojące
 • folie termokurczliwe
 • folie rękawowe
 • folie do pakowania żywności
 • folie do laminacji
Asset 4