Close
Skip to content

Slide
WYBÓR REGRANULATÓW CONTALEN OZNACZA:
  wpływ na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego


  społeczną odpowiedzialność za środowisko naturalne


  ekologiczne rozwiązanie w postaci materiału pochodzącego w 100% z recyklingu


  najwyższą jakość surowcową i wytrzymałość zbliżoną do materiału pierwotnego
contalen

Oferta

Precyzyjnie zdefiniowane

pochodzenie surowców na regranulaty

Produkt Zdjęcie MFI Gęstość
Contalen 0031 2,5 g/10 min (± 0.5 g/10min) 0.91/cm3 (± 0.02 g/cm3)
Contalen 0037 0,2 g/10 min (± 0.1 g/10min) 0.92/cm3 (± 0.02 g/cm3)
Contalen 0041 0,85 g/10 min (± 0.25 g/10min) 0.92/cm3 (± 0.04 g/cm3)
Contalen 0042 0,85 g/10 min (± 0.25 g/10min) 0.92/cm3 (± 0.04 g/cm3)
Contalen 0050 COF 1,1 g/10 min (± 0.3 g/10min) 0.92/cm3 (± 0.02 g/cm3)
Contalen 0051 ACP 0,3 g/10 min (± 0.2 g/10min) 0.92/cm3 (± 0.02 g/cm3)
Contalen 0071 0,85 g/10 min (± 0,25 g/10 min) 0,92/cm3 (± 0,02 g/cm3)

udostępnij

Nasze regranulaty spełniają wymagania rozporządzenia REACH oraz ROHS.

Wysoka jakość oraz powtarzalność produktów zawsze była naszym priorytetem. Nieustannie staramy się być o krok przed konkurencją i odpowiadać na stale rosnące wymagania klientów. Otrzymany w 2020 r. certyfikat EuCertPlast potwierdza, że nasze regranulaty Contalen są produkowane z odpadów pokonsumenckich. Ich pochodzenie jest zaś w pełni identyfikowalne. Jako aktywni członkowie stowarzyszeń związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych nieustannie dbamy o ochronę środowiska naturalnego.

Certfied:

EuCertPlast-Logo

Klauzula informacyjna dla użytkowników treści

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przedstawione w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacyjnym. Odzwierciedlają stan wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania. Z uwagi na to, że potencjalne wykorzystanie produktów, jak i warunki, w których mogą być zastosowane, są bardzo liczne i różnorodne, wychodzą one poza obszar naszej kontroli. W żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich niewłaściwe użycie. Informacji zawartych w opracowaniu nie należy traktować jako zachęty do stosowania produktów z pominięciem obowiązujących: zarządzeń, przepisów prawa, w tym prawa lokalowego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do wykorzystania w warunkach, w jakich miałby być użyty. Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Materiały na stronie www.contalen-recycling.com stanowią własność autorską i nie mogą być: powielane, kopiowane oraz wykorzystywane bez uprzedniej zgody.

WYBÓR REGRANULATÓW CONTALEN OZNACZA:

wpływ na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego

społeczną odpowiedzialność za środowisko naturalne

ekologiczne rozwiązanie w postaci materiału pochodzącego w 100% z recy-klingu

najwyższą jakość surowcową i wytrzymałość zbliżoną do materiału pierwotnego