Close
Skip to content

Proces regranulacji

Recykling i przetwarzanie

Recykling i przetwarzanie używanej folii na gotowy do użycia granulat Contalen jest procesem wieloetapowym. Nie ogranicza się jedynie do rozdrabiania folii, podawania do systemu wytłaczania, uplastyczniania i granulacji, lecz obejmuje także usuwanie zanieczyszczeń stałych i włóknistych, takich jak wióry metalowe i drewniane, włókna papierowe lub tekstylne oraz substancji chemicznych, np. farby drukarskiej. Linie zaprojektowane do konkretnego zastosowania obejmują sekwencję podprocesów i odpowiednich urządzeń.

PROCES PRZETWARZANIA FOLII

1. SUROWIEC

Odpady są dostarczane w sprasowanych belach.

2. SORTOWANIE

Rozluźnione bele poddajemy sortowaniu 

3. Czyszczenie i mycie

Rozdrobniony plastik poddajemy procesowi czyszczenia w systemie myjącym

recykling plastiku
IMG_9155
system myjący

4. Wytłaczanie 

Umyte płatki poddajemy homogenizacji, odgazowaniu i filtracji

5. Suszenie

Gotowy regranulat poddajemy suszeniu

6. Uśrednianie

Wysuszony regranulat mieszamy i uśredniamy

IMG_9127
system suszenia regranulatu
Proces regranulacji