GOZ – slide 1

GOZ czyli racjonalne użycie surowców 

Produkcja naszego regranulatu Contalen wpisuje się w koncepcję Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, mającej na celu rozsądne wykorzystanie surowców i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Dzięki temu, że przetwarzamy odpady foliowe, są one gotowe do ponownego użycia.

recykling

GOZ czyli racjonalne użycie surowców 

Produkcja naszego regranulatu Contalen wpisuje się w koncepcję Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, mającej na celu rozsądne wykorzystanie surowców i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Dzięki temu, że przetwarzamy odpady foliowe, są one gotowe do ponownego użycia.

recykling