proces-regranulacji

Proces odzyskiwania surowca zaczyna się, kiedy posegregowane odpady foliowe zostają przywiezione do naszej firmy.

Są ponownie segregowane, myte i szatkowane na drobne płatki.

Płatki te są kolejno przetapiane w wysokiej temperaturze i odgazowywane w zaawansowanej aparaturze, którą posiadamy.

I w ten sposób otrzymujemy granulat, najczęściej w kształcie podobnym do soczewki, który jest regularnie badany w naszym laboratorium, aby zapewnić najwyższą jakość produktu.