zast 3 – mobile (1/2) PL

Regranulat CONTALEN stosuje się do produkcji materiałów izolacyjnych

Izolacje elastyczne

Regranulat CONTALEN stosuje się do produkcji materiałów izolacyjnych
Regranulat CONTALEN stosuje się do produkcji rur

Rury

Regranulat CONTALEN stosuje się do produkcji rur